آغاز پنجره نقل و انتقالات زمستانی فوتبال از 28 آذر
۲۰ام آذر ۱۳۹۶ فوتبالی ورزشی

مهر فوتبال ـ تاریخ پنجره نقل و انتقلات زمستانی نیم فصل۹۶-۹۷ از تاریخ ۲۸ آذر تا ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ تعیین شده است.

به گزارش مهر فوتبال ،به گزارش ایرنا از فدراسیون فوتبال، بر اساس تصمیم کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال علاوه بر این موضوع، مسائل زیر تعیین شده است:

۱ – مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال و نیز مقررات نقل و انتقالات بازیکنان مصوب ۱۳۹۶، نظارت بر نحوه و چگونگی نقل و انتقالات داخلی و بین المللی، بر عهده کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال است. لذا از تمام اشخاص من جمله باشگاه ها، بازیکنان، کادر فنی و غیره درخواست می شود که با مطالعه دقیق مقررات نقل و انتقالات مصوب ۱۳۹۶ و نیز مقررات بین المللی مربوط به نقل و انتقالات و اطلاع کامل، اقدام کنند.
۲ – از آنجایی که در خصوص برخی از اشخاص و باشگاه ها، محرومیت هایی از ناحیه فدراسیون فوتبال ایران یا مراجع بین المللی وضع شده است، از سازمان محترم لیگ نیز تقاضا می شود که همانند پنجره نخست نقل و انتقالات، قبل از انجام نقل وانتقالات نیم فصل، در خصوص اشخاص و باشگاه ها، استعلام های مربوطه را از مراجع ذی ربط به عمل آورند.
۳ – تمام باشگاه های لیگ برتر و دسته اول، موظف هستند نسبت به ارائه مستندات و تعیین وضعیت پرونده های مطروحه در مراجع بین المللی اقدام و مجوز ثبت قرارداد اشخاص خارجی را اخذ کنند، در غیر این صورت ثبت قرارداد اشخاص خارجی جدید، امکان پذیر نخواهد بود.
۴ – تمام باشگاه های لیگ برتر و دسته اول، موظف هستند ضمن مراجعه به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اولاً نسبت به پرداخت حداقل ۲۰ درصد از کل بدهی های خود اقدام و ثانیاً معادل مبلغ اسمی مندرج در قراردادهای جدید نیم فصل ( ۹۶-۹۷ ) را نیز از کل بدهی خود تسویه کنند، در غیر این صورت ثبت قرارداد اشخاص جدید، امکان پذیر نخواهد بود.
۵- تمام باشگاه ها، موظف هستند ضمن مراجعه به کمیته وضعیت فدراسیون، نسبت به تسویه محکومیت های احکام قطعی صادر شده از کمیته وضعیت اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز ثبت قراردادهای جدید صادر نخواهد شد.
۶ – بدیهی است که در صورت گزارش یا مشاهده هرگونه تخطی نسبت به مقررات داخلی و بین المللی، کمیته وضعیت رسیدگی لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی شامل توبیخ، جریمه نقدی، محرومیت باشگاه ها از نقل و انتقالات و محرومیت بازیکنان از حضور در مسابقات را در دستور کار خود قرار خواهد داد.


مطالب پیشنهادی